Virksomheder

Det er også muligt at indgå en aftale om virksomhedsfysioterapi - forstået sådan at vi kommer ud på arbejdspladsen i stedet for at patienten kommer til os.

På stedet kan vi tilbyde den samme behandling som på klinikken, men samtidig har vi mulighed for at gå med ud til den enkeltes arbejdssted og derved analysere om generne evt. kan bedres ved ændringer af måden at arbejde på.

 

Vi arbejder både med individuel undersøgelse, behandling, vejledning samt øvelsesinstruktion i forhold til et problem. Desuden kan vi tilbyde:

- at fungere som sparringspartner for virksomheden med baggrund i vores faglige uddannelse og efteruddannelse indenfor ergonomi, indretning af arbejdspladser og arbejdsmiljø.

- at øge medarbejdernes viden om ergonomi gennem teori og praktisk vurdering af og vejledning ved arbejdspladsen.

- at holdningsbearbejde medarbejderne i forhold til forebyggelse af skader og ansvar for egen sundhed/trivsel/smerter etc.

- at komme med forslag/ideer til sundhedsfremme og forebyggelse.

- at tage initiativ til at få startet sundhedsfremmende aktiviteter på virksomheden; f.eks. pausegymnastik, »løbeklub« udenfor arbejdstid, stavgangshold, almindelig gang med skridttæller (hvem på virksomheden går flest skridt i uge x?) m.v.

- at tage kontakt til læger, socialrådgivere o.lign. hvis dette ønskes.

- at forsøge at øge medarbejdernes kropsbevidsthed

 

Vi kan skræddersy den ordning der passer til netop jeres virksomhed. Nogle virksomheder vil have, at vi kommer fast én eller flere gange om ugen, hver anden uge, en gang i måneden eller blot en enkelt gang for evt. at lave en ergonomisk gennemgang af arbejdspladsen eller en del af denne.

Kontakt os

Send os en besked hvis du gerne vil kontaktes telefonisk.