Knogleskørhed

Osteoporose / knogleskørhed – i så ung en alder

Tænker du at osteoporose, eller på dansk knogleskørhed kun rammer ældre mennesker, så har du måske ret, men allerede i en meget tidlig/ung alder, kan du med forskellige simple tiltag, hjælpe til med opbygningen af skelettet.

Knogleskørhed betyder skrøbelige eller porøse knogler og skyldes, nedsat knoglestyrke og knoglemængde. Når man har knogleskørhed, får man lettere knoglebrud i de områder af skelettet, der hovedsageligt er opbygget af knoglevæv, der har en struktur, der minder om natursvamp og omgivet af en tynd skal af kompakt knogle.

Knogleskørhed er en lumsk sygdom. Man hverken mærker eller ser den, mens den ubemærket udvikler sig og gør sin indvirkning på den intetanende bærers knogler – indtil det går galt.

Omtrent hver tredje kvinde og hver 8. mand vil få et knoglebrud, som skyldes knogleskørhed. Selvom det oftest er kvinder, der får knogleskørhed, er der også fokus på mænds risiko. Knogleskørhed er nemlig ikke kun en kvindesygdom, og hos mænd opdages sygdommen generelt senere end hos kvinder. Det skyldes, at mænd går sjældnere til læge end kvinder, og at mange mænd ikke tror, knogleskørhed kan ramme dem. Ofte er det derfor først, når mænd får et knoglebrud, at sygdommen bliver opdaget.

Skelettet opbygges i barne- og ungdomsårene, og skeletmængden er størst i 20 til 30-års alderen. Herefter begynder både mænd og kvinder at miste knogle. Mænd mister ca. 0,5% af skelettet per år og kvinder ca. 1% per år. Kvinder kan miste helt op til 6% om året i årene umiddelbart efter overgangsalderens indtræden. Dette skyldes at æggestokkene er ophørt med at producere kvindeligt kønshormon.

Knogleskørhed kan skyldes, at man i ungdommen har opbygget for lidt knoglevæv, eller at man senere i livet har haft et for stort knogletab eller en kombination af begge dele. Flere faktorer har betydning for knogleopbygning og knogletab.

Den mængde knogle, man opbygger som ung, afhænger til dels af arvelige forhold. Den måde, man lever på, spiller også en rolle. For lidt kalcium i kosten, for lidt D-vitamin, manglende motion og undervægt kan medføre, at man opbygger for lidt knogle.

Tidlig overgangsalder (før 45 år), tobaksrygning, undervægt, manglende motion og mangel på D-vitamin og kalcium kan desuden øge knogletabet med alderen. Forskellige typer medicin kan også øge risikoen for knogleskørhed.

Med andre ord, er det vigtigt at man livet igennem bevarer en knoglevenlig livsstil. Det kan du gøre ved at:

  • Dyrke motion. Daglig motion begrænser det aldersbetingede knogletab. Det må gerne være idræt, sport eller dans. Er dette ikke en mulighed, vil en gåtur være udmærket. Fysisk aktivitet livet igennem nedsætter også risikoen for fald. Fysisk aktivitet er en forudsætning for at bevare muskelstyrke og knoglemasse og forebygge livsstilssygdomme.

  • Få kalcium nok, enten via kosten eller via et ekstra kalciumtilskud. For kvinder over overgangsalderen og hos mænd over 65 år, vil det i de fleste tilfælde være nødvendigt med et ekstra tilskud.

  • Få D-vitamin nok. Den daglige danske kost indeholder sædvanligvis ikke D-vitamin nok, og i Danmark tilsætter man ikke, i modsætning til andre lande, D-vitamin til kosten. D-vitamin får man også fra solens stråler, men da solen i vinterperioden ikke kommer højt nok på himlen, dannes der ikke nok D-vitamin i huden. Evnen til at danne D-vitamin i huden aftager desuden også kraftigt med alderen.

  • Undgå rygning. Hvert sjette hoftebrud kan forklares med rygning. Hvis man stopper med at ryge forbedres knoglemineralindholdet.

  • Have et begrænset alkoholforbrug.

  • Indrette hjemmet og hverdagen, så risikoen for at falde nedsættes. Derfor er det vigtigt at du træner din balance og styrker din muskulatur.

  • Du skal hver dag sørge for at have mindst 2 timers vægtbærende aktivitet. Dette betyder at dit skelet skal bære din egen vægt. Svømmer du f.eks. en time, er dette ikke vægtbærende, hvor derimod det at gå rundt oprejst er vægtbærende.

Hvordan behandles knogleskørhed?

Brud på arme, hofte og bækken behandles ofte som ved andre brud med bandage, gips eller operation. Specielt efter et hoftebrud, der opstår i en høj alder, mister mange en del af deres førlighed – til trods for genoptræning. Der kan være behov for stok eller gangstativ eller eventuelt boligskift til beskyttet bolig eller plejehjem.
Brud på lårbenshals eller ryghvirvel på grund af knogleskørhed medfører, at man uden scanning kan få tilskud til medicinsk behandling af knogleskørhed. Der skal dog ansøges om tilskud. Dette gælder ikke for øvrige brud. Her er det nødvendigt at vise, at knoglemængden er nedsat, dette sker ved hjælp af en knoglescanning. Personer, der får påvist knogleskørhed enten på grund af brud på ryghvirvel eller på lårbenshals eller ved en knoglescanning, kan tilbydes medicinsk behandling. Der findes mange forskellige behandlinger, men fælles for dem er, at de nedsætter risikoen for et knoglebrud med ca. 50%.

Fremtiden

Hvis man endnu ikke har haft brud, men ved knoglescanning får påvist knogleskørhed, har man en moderat øget risiko for at pådrage sig brud. Risikoen er højere jo flere risikofaktorer, og jo lavere knoglemineral indhold, man har. Som nævnt ovenfor kan de medicinske behandlinger være med til at reducere risikoen med ca. 50%.
Har man haft et knoglebrud, og dette ikke behandles, er der en øget risiko for nye brud. Risikoen er øget 2 til 8 gange, afhængig af typen af brud, køn, alder og faldtendens. Er knoglemængden samtidig betydelig nedsat, kan risikoen for nye brud være øget med op til 75 gange.
Brud i ryggen kan medføre tiltagende krumbøjethed og aftagende legemshøjde.
Hoftebrud er, skræmmende nok, ledsaget af en øget dødelighed på 12-20% det første år efter bruddet. Der vil ofte være behov for stok eller gangstativ, og mange vil blive afhængige af andres hjælp.

Knogleskrørhed – i så ung en alder…….

I dagens Danmark er der ikke megen fokus på knogleskørhed, end ikke det at vi allerede i en meget tidlig alder, skal være opmærksom på, hvad der er med til, at vi livet igennem bevarer en knoglevenlig livstil – OGSÅ I EN UNG ALDER.

Så derfor kan vi kun anbefale at man følger rådene om daglig motion, tilførsel af kalcium, D-vitamin samt at man undgår rygning og for meget alkohol.

Kontakt os

Send os en besked hvis du gerne vil kontaktes telefonisk.